L’aplicació als certificats de professionalitat

El Programa SEFED s’ajusta perfectament a l’estructura en mòduls formatius i unitats formatives pròpia dels certificats de professionalitat. S’aplica en major o menor grau en els següents certificats de professionalitat:

Família administrativa

 • ADGD0308 Activitats de gestió administrativa
 • ADGG0208 Activitats administratives en la relació amb el client
 • ADGD0210 Creació i gestió de microempreses
 • ADGD0108 Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria
 • ADGD0208 Gestió integrada de recursos humans
 • ADGN0108 Finançament d’empreses
 • ADGG0408 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

Família de comerç i màrqueting

 • COML0210 Gestió i control de l’aprovisionament
 • COMM0110 Màrqueting i compravenda internacional
 • COMT0110 Atenció al client, consumidor/a usuari/a
 • COMT0210 Gestió administrativa i financera del comerç internacional
 • COMV0108 Activitats de venda


Formació professional inicial

Família administrativa

L’aplicació de la metodologia SEFED s’adapta íntegrament al plantejament i als objectius dels cicles de la família administrativa, les orientacions pedagògiques dels quals fan referència a l’aula-taller com a entorn d’aprenentatge..

En concret s’aplica a:

 • Mòdul Empresa a l’Aula del cicle de grau mitjà de Gestió administrativa
 • Mòdul Simulació Empresarial del cicle de grau superior d’Administració i finances.

Família de comerç i màrqueting

La xarxa d’empreses simulades SEFED nacional i internacional configuren un marc idoni per a l’aplicació als cicles d’aquesta família.

El mercat d’empreses simulades en el seu àmbit nacional i internacional permet treballar aspectes relacionats amb tècniques de màrqueting, màrqueting digital, comerç internacional, comerç electrònic, recerques de mercat, gestió del transport, etc.estudios

Estudis universitaris

S’aplica la simulació en determinades assignatures de graus universitaris relacionats amb la formació empresarial i estudis de Turisme, potenciant la presa de decisions, les responsabilitats en el lloc de treball i l’adreça d’equips.cualificacion

Programes de qualificació inicial

L’empresa simulada, i el seu marcat caràcter pràctic, conformen un entorn d’aprenentatge molt adequat per treballar amb l’alumnat dels PCPI. Existeixen tasques més bàsiques, més transversals, però tant o més importants que les altres, que generen aprenentatges facilitadors de la seva incorporació al món laboral o la continuïtat d’un itinerari formatiu. Concretament es poden aplicar en els següents perfils professionals:

 • Auxiliar d’activitats d’oficina i en serveis administratius
 • Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públicdiscapacidad

Persones amb discapacitat

L’activitat en l’empresa simulada permet estructurar els processos administratius en llocs de treball i tasques molt concretes que l’alumnat, en el seu procés d’entrenament utilitzant la simulació, anirà exercitant i repetint fins a assumir el grau de competència que li ajudi a millorar la qualitat del treball i el temps d’execució.

L’efecte d’aquesta metodologia suposa una millora en l’àmbit de la qualificació professional i el de la motivació del seu alumnat i augmenta l’autonomia laboral i les seves possibilitats d’integració al mercat de treball.

El SEFED s’aplica actualment en col·lectius de persones amb discapacitats físiques i/o psíquiques..emprendedores

Emprenedors/as

L’empresa simulada constitueix el marc idoni per aprendre la gestió diària d’una empresa i fomenta alhora les competències lligades a l’esperit emprenedor, com la creativitat, la iniciativa, la tenacitat, el lideratge, etc. L’empresa simulada, la Central de Simulació i el mercat d’empreses simulades, permeten actuar com a banc de proves i practicar en un entorn sense riscos

Les persones emprenedores podran desenvolupar les seves habilitats directives, la planificació i l’organització de l’activitat del negoci i crear també el seu Pla d’empresa.

S’ aplica actualment la metodologia SEFED a:

 • Certificat de professionalitat ADGD0210 de Creació i gestió de microempreses
 • Mòdul d’empresa i iniciativa emprenedora dels cicles de formació professional
 • En l’etapa de l’ESO i batxillerats aplica en assignatures o projectes relacionats amb l’ emprenedoria
 • En altres projectes de foment a la creació de empreses

FacebookTwitterLinkedInGoogle+Email