Author Archives: Sefed

Simulació empresarial SEFED

Adaptació SEFED al CFGS d’Administració i finances

 • S’adapta al plantejament del mòdul de Simulació Empresarial: confeccionar un projecte d’empresa i efectuar la seva gestió, en un context real de treball utilitzant un entorn virtual pedagògic
 • L’empresa simulada disposa de diferents programari específics de gestió empresarial en versió professional de l’empresa A3Software
 • Banca electrònica, productes financers, Agència Tributària virtual, , Sistema RED, Contr@ta, etc

Valor afegit

 • Banc de proves per al projecte empresarial
 • L’empresa simulada *SEFED es converteix en un “projecte de centre” que aporta valor
 • Es constitueix com a aula-taller per a tot el cicle formatiu
 • Genera materials i activitats susceptibles de ser treballades en altres mòduls formatius
 • És un element de promoció del centre educatiu i fomenta la relació en el seu entorn empresarial
 • És un projecte integrador entre diferents famílies professionals del centre
 • Les empreses reconeixen el valor afegit de l’alumnat format amb metodologia *SEFED

Et donem suport per aplicar els continguts a l’empresa SEFED. Contacte amb nosaltres: comunicacio@inform.cat

· 


SEFED Emprèn

Adaptació SEFED a qualsevol projecte de emprenedoria  i en concret al certificat de professionalitat de Creació i gestió de microempreses.

 • La persona emprenedora participa en el procés de creació d’una empresa simulada SEFED
 • Treballa a l’entorn de la xarxa d’empreses simulades  SEFED: elabora i executa el pla d’acció comercial llançant els productes o serveis, negocia les condicions de compra i venda, màrqueting digital, etc.
 • Comerç electrònic utilitzant un programari propi de les botigues virtuals SEFED
 • Control de tresoreria, banca electrònica i liquidació d’impostos a l’Agència Tributària virtual
 • Programari empresarial específic per a persones emprenedores en versió professional
 • La persona emprenedora elabora el seu pla d’empresa durant la seva estada a l’empresa simulada SEFED

Valor afegit

 • Fomenta les competències lligades al procés d’emprendre, habilitats directives, presa de decisions, planificació i organització de l’activitat del negoci
 • La metodologia SEFED constitueix un banc de proves idoni per a que les persones emprenedora entreni tots els processos i adquireixi la confiança suficient per desenvolupar el seu projecte
 • Possibilitat de realitzar estudis de mercat reals a la pròpia xarxa SEFED
 • Incrementa la viabilitat del pla d’empresa i l’engegada del projecte empresarial

Et donem suport per aplicar els continguts a l’empresa SEFED. Contacte amb nosaltres: comunicacio@inform.cat

Gestió i administració SEFED

Adaptació SEFED als certificats de la família d’Administració i Gestió

L’alumnat s’integra en l’empresa simulada SEFED, que té el mateix funcionament i recursos que una empresa real

 • L’alumnat realitza una rotació per diferents llocs de treball dels departaments administratius en funció del certificat de professionalitat
 • L’empresa simulada disposa de programari específic de gestió empresarial en versió professional de l’empresa A3 Programari
 • Plataforma amb banca electrònica, Agència Tributària virtual, Sistema XARXA, Contr@ta, etc.

Valor afegit

 • Formació eminentment pràctica i polivalent
 • Metodologia activa: l’alumnat és el protagonista de la formació
 • Desenvolupoment de competències socials
 • Millora el procés d’inserció laboral

Et donem suport per aplicar els continguts a l’empresa SEFED. Contacte amb nosaltres: comunicacio@inform.cat

Empresa a l’Aula SEFED

L’aplicació de la metodologia SEFED s’adapta íntegrament al plantejament i als objectius del mòdul d’Empresa a l’Aula del cicle de grau mitjà de Gestió administrativa:

 • S’imparteix en un aula-taller amb una distribució com si es tractés d’una oficina
 • L’alumnat, repartit en els diferents departaments de l’oficina, desenvolupa les tasques corresponents a un auxiliar administratiu.
 • Es realitzen operacions comercials amb altres empreses simulades SEFED
 • S’utilitzen els mateixos documents i canals de comunicació que les empreses utilitzen en la realitat

Valor afegit

 • L’empresa simulada SEFED es converteix en un “projecte de centre” que aporta valor
 • Afavoreix el treball en equip del professorat
 • Es constitueix com a aula-taller per a tot el cicle
 • Genera materials i activitats susceptibles de ser treballades en altres mòduls
 • És un element de promoció del centre educatiu i fomenta la relació en el seu entorn empresarial
 • És un projecte integrador entre diferents famílies professionals del centre educatiu
 • Les empreses reconeixen el valor afegit de l’alumnat format amb metodologia  SEFED
 • S’utilitza un sistema informàtic en xarxa, una plataforma informàtica, que possibilita la gestió amb organismes públics i altres entitats externes a l’empresa

Aplicació SEFED pel mòdul d’ Empresa a l’ Aula

 

Et donem suport per aplicar els continguts a l’empresa SEFED. Contacte amb nosaltres: comunicacio@inform.cat

Comerç i màrqueting SEFED

Adaptació SEFED als cicles formatius i certificats de professionalitat de la família de Comerç i Màrqueting:

 • L’empresa simulada s’integra al mercat Europen-Pen International amb més de 7.500 empreses simulades en 42 països per a la pràctica del comerç internacional
 • Mercat nacional SEFED amb més de 300 empreses simulades
 • Comerç electrònic utilitzant les botigues virtuals  SEFED
 • Màrqueting digital amb presència a les xarxes socials
 • Fires d’empreses simulades i trobades comercials (meeting points)
 • Plataforma amb serveis duaners, transitaris, oficina Intrastat, etc.

Valor afegit

  • Treball en xarxa, negociació presencial, atenció telefònica, etc.
  • Formació eminentment pràctica i polivalent
  • Metodologia activa, l’alumnat és el protagonista de la formació
  • Desenvolupament  de competències socials
  • Millora el procés d’inserció laboral

Et donem suport per aplicar els continguts a l’empresa SEFED. Contacte amb nosaltres: comunicacio@inform.cat