Empresa a l’Aula SEFED

L’aplicació de la metodologia SEFED s’adapta íntegrament al plantejament i als objectius del mòdul d’Empresa a l’Aula del cicle de grau mitjà de Gestió administrativa:

 • S’imparteix en un aula-taller amb una distribució com si es tractés d’una oficina
 • L’alumnat, repartit en els diferents departaments de l’oficina, desenvolupa les tasques corresponents a un auxiliar administratiu.
 • Es realitzen operacions comercials amb altres empreses simulades SEFED
 • S’utilitzen els mateixos documents i canals de comunicació que les empreses utilitzen en la realitat

Valor afegit

 • L’empresa simulada SEFED es converteix en un “projecte de centre” que aporta valor
 • Afavoreix el treball en equip del professorat
 • Es constitueix com a aula-taller per a tot el cicle
 • Genera materials i activitats susceptibles de ser treballades en altres mòduls
 • És un element de promoció del centre educatiu i fomenta la relació en el seu entorn empresarial
 • És un projecte integrador entre diferents famílies professionals del centre educatiu
 • Les empreses reconeixen el valor afegit de l’alumnat format amb metodologia  SEFED
 • S’utilitza un sistema informàtic en xarxa, una plataforma informàtica, que possibilita la gestió amb organismes públics i altres entitats externes a l’empresa

Aplicació SEFED pel mòdul d’ Empresa a l’ Aula

 

Et donem suport per aplicar els continguts a l’empresa SEFED. Contacte amb nosaltres: comunicacio@inform.cat

FacebookTwitterLinkedInGoogle+Email