metodologia

Aprendre treballant

És una metodologia activa, amb un component clarament professionalitzador. Promou la formació per l’experiència: “aprendre fent, aprendre treballant”, l’alumnat aprèn executant les diferents tasques, és el protagonista del seu aprenentatge.

L’alumnat treballa en els diferents llocs de treball d’una empresa fictícia però versemblant, incorpora el rol de treballador i desenvolupa totes aquelles tasques que li faran apropar-se a la competència professional, com si de la realitat es tractés.
Precisament per aquest caràcter eminentment pràctic, l’empresa simulada conforma un marc idoni per formar i avaluar per competències: tant les competències de tipus professional lligades al lloc de treball com les de tipus social, les quals només poden ser observades en una situació de treball real: autonomia, iniciativa, organització del treball, polivalència, treball en equip, etc … molt valorades per l’empresa.

És alhora una metodologia molt flexible, permet reunir en una mateixa acció formativa a persones amb diferents nivells formatius, experiència laboral i ritmes d’aprenentatge, amb la possibilitat de dissenyar itineraris d’aprenentatge individualitzats. Afloren les diferents individualitats i potencialitats de l’alumnat participant.

FacebookTwitterLinkedInGoogle+Email