SEFED Emprèn

Adaptació SEFED a qualsevol projecte de emprenedoria  i en concret al certificat de professionalitat de Creació i gestió de microempreses.

  • La persona emprenedora participa en el procés de creació d’una empresa simulada SEFED
  • Treballa a l’entorn de la xarxa d’empreses simulades  SEFED: elabora i executa el pla d’acció comercial llançant els productes o serveis, negocia les condicions de compra i venda, màrqueting digital, etc.
  • Comerç electrònic utilitzant un programari propi de les botigues virtuals SEFED
  • Control de tresoreria, banca electrònica i liquidació d’impostos a l’Agència Tributària virtual
  • Programari empresarial específic per a persones emprenedores en versió professional
  • La persona emprenedora elabora el seu pla d’empresa durant la seva estada a l’empresa simulada SEFED

Valor afegit

  • Fomenta les competències lligades al procés d’emprendre, habilitats directives, presa de decisions, planificació i organització de l’activitat del negoci
  • La metodologia SEFED constitueix un banc de proves idoni per a que les persones emprenedora entreni tots els processos i adquireixi la confiança suficient per desenvolupar el seu projecte
  • Possibilitat de realitzar estudis de mercat reals a la pròpia xarxa SEFED
  • Incrementa la viabilitat del pla d’empresa i l’engegada del projecte empresarial

Et donem suport per aplicar els continguts a l’empresa SEFED. Contacte amb nosaltres: comunicacio@inform.cat

FacebookTwitterLinkedInGoogle+Email