Simulació empresarial SEFED

Adaptació SEFED al CFGS d’Administració i finances

  • S’adapta al plantejament del mòdul de Simulació Empresarial: confeccionar un projecte d’empresa i efectuar la seva gestió, en un context real de treball utilitzant un entorn virtual pedagògic
  • L’empresa simulada disposa de diferents programari específics de gestió empresarial en versió professional de l’empresa A3Software
  • Banca electrònica, productes financers, Agència Tributària virtual, , Sistema RED, Contr@ta, etc

Valor afegit

  • Banc de proves per al projecte empresarial
  • L’empresa simulada *SEFED es converteix en un “projecte de centre” que aporta valor
  • Es constitueix com a aula-taller per a tot el cicle formatiu
  • Genera materials i activitats susceptibles de ser treballades en altres mòduls formatius
  • És un element de promoció del centre educatiu i fomenta la relació en el seu entorn empresarial
  • És un projecte integrador entre diferents famílies professionals del centre
  • Les empreses reconeixen el valor afegit de l’alumnat format amb metodologia *SEFED

Et donem suport per aplicar els continguts a l’empresa SEFED. Contacte amb nosaltres: comunicacio@inform.cat

· 


FacebookTwitterLinkedInGoogle+Email